لوگوی آرشام بکسل

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
سیم بکسل
زنجیر
تیفور
اتصالات
طناب ابریشمی
شاهین حمل بار
تسمه حمل بار
تماس

اتصالات

تمامی ادوات عبارتند از:حلقه اسلینگ.شگل.گوشواره.قلاب.بست بکسل.جکلوی.مهارکش.قلاب دینام و ...


shackles

شگل کروزبی

Master link

گوشواره

انواع قلاب و تجهیزات باربرداری

قلاب S

اتصالات کروزبی

قلاب کروزبی

هوک کروزبی

مهارکش

بست بکسل کروزبی

قلاب کارابین

قلاب دینام

جکلوی