لوگوی آرشام بکسل

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
سیم بکسل
زنجیر
تیفور
اتصالات
طناب ابریشمی
شاهین حمل بار
تسمه حمل بار
تماس

مفهوم رنگ های تسمه حمل بار

رنگ های بکار رفته در تولید تسمه حمل بار دارای مفهوم عددی بوده اما مفهوم واقعی ندارند. بدین معنا که این رنگ های بکار برده شده در تولید الیاف تسمه حمل بار نیستند که توان کششی آن را باعث می شوند و در واقع یک قائده علت و معلولی بین توان کششی تسمه حمل بار و مفاهیم رنگ ها صادق نیست. بلکه تولید کنندگان تسمه حمل بار برای ایجاد یک بستر کاری و ساده نمودن عملکرد یک قرارداد فرضی را برای تعیین میزان مقاومت کششی تسمه حمل بار در نظر گرفته اند که تحت تاثیر ابعاد ایجاد شده از عرض تسمه، ضخامت و تعداد لایه های استفاده شده ناشی می شود. البته این قرارداد های فرضی الزاما در مورد تمامی تسمه برزنتی حمل بار موجود در بازار صدق نمی کند. استفاده از این رنگ ها چه به فروشندگان و چه به مصرف کنندگان تسمه حمل بار این امکان را می دهد تا تسمه مورد استفاده خود را راخت تر انتخاب نمایند.

مفهوم رنگ های تسمه حمل بار