لوگوی آرشام بکسل

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
سیم بکسل
زنجیر
تیفور
اتصالات
طناب ابریشمی
شاهین حمل بار
تسمه حمل بار
تماس

اطلاعات مورد نیاز جهت خرید تسمه حمل بار

جهت سفارش و خرید تسمه حمل بار نیاز به اطلاعاتی فنی و مهندسی مرتبط با نوع و میزان بار و نحوه بکار گیری تسمه بار نیاز می باشد. این اطلاعات منجر به انتخاب رنگ صحیح، تعداد لایه های صحیح، متراژ و نوع صحیح تسمه بار می شود و انتخاب بین تسمه گرد و تخت و یا تسمه جغجغه را برای مشتریان ممکن می سازد. پیشنها انتخاب نوع تسمه حمل بار و یا رنگ می تواند صرفا از طرف فروشندگات تسمه حمل بار با شناختی که از کارکرد و قابلیت های هر برند دارند صورت پذیرد اما با این وجود خریداران تسمه حمل بار نیز می بایست اطلاعاتی اولیه از نحوه کاربری و میزان بار وارده را در اختیار فروشندگان قرار دهند. لسیتی از اطلاعات مورد نیاز جهت خرید تسمه حمل بار می توان تهیه نمود که در راس آن میزان بار وارده و نوع بار وارده بر تسمه بار و نحوه کاربری برای انتخاب بین انواع تسمه گرد و تخت را می توان نام برد.

اطلاعات مورد نیاز جهت خرید تسمه حمل بار