لوگوی آرشام بکسل

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
سیم بکسل
زنجیر
تیفور
اتصالات
طناب ابریشمی
شاهین حمل بار
تسمه حمل بار
تماس

ضریب امنیتی تسمه حمل بار

تسمه حمل بار جزو ادواتی است که که اغلب نه به سبب رسیدن به حداکثر بار وارده بلکه در اثر تماس با سطوح تیز و برنده دچار پارگی می شود. حتی در تماس با سطوح تیز و برنده نیز تا زمانیکه میزان بار زیادی بر روی تسمه بار وارد نشود میزان خراش یا برش وارد شده محدود خواهد بود. این در حالی است که فاکتوری به نام ضریب امنیتی که برای تمامی دیگر ادوات لیفتینگ نیز بکار گرفته میشود در مورد تسمه حمل بار نیز تعریف می شود که در واقع ضریبی بیانگر حداکثر بار واقعی قابل تحمل توسط تسمه بار در شرایط آرمانی تماس با سطوح غیر برنده و در حالت لیفتینگ ساده بر میزان توان اسمی که برای تسمه حمل بار قید می شود می باشد. در حالی که این ضریب برای دیگر ادوات لیفتینگ اغلب 5:2 می باشد یعنی توان واقعی لیفتینگ آنها حدود 2.5 برابر بیشتر از توان اسمی آنها است این امر برای تسمه حمل بار اغلب با ضریب 6:1 یا 7:1 ترسیم می شود. دلیل اصلی آنجاست که با توجه به شرایط آرمانی مراحل تست و عدم استفاده بر روی سطوح تیز این احتمال در حالت استفاده بر روی سطوح برنده و تحت بار زیاد برای پایرگی بیشتر می باشد.

ضریب امنیتی تسمه حمل بار