لوگوی آرشام بکسل

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
سیم بکسل
زنجیر
تیفور
اتصالات
طناب ابریشمی
شاهین حمل بار
تسمه حمل بار
تماس

تفاوت WLL تسمه حمل بار تخت با تنسایل مقاومتی

تسمه حمل بار تخت نیز مانند دیگر اجزای تحت فشار و یا کشش در صنایع دارای کمیت هایی موثر بر انتخاب و بکار گیری آن می باشد. دو عدد از مهمترین این فاکتور ها عبارتند از تنسایل مقاومت کششی و WLL (working load limit) یا بار قابل اعمال بر تسمه حمل بار. بطور کلی برای بررسی عملکرد و عکس العمل قطعات مکانیکی تحت کشش و فشار که در فیزیک هر دو به تنش یعنی تنش های کششی و تنش های فشاری شناخته می شوند نموداری به نام نمودار تنش و کرنش یعنی بار وارد شده و تغییر فرم و کشیدگی یا له شدگی اجسام اهم از تسمه تخت در اینجا می باشد که در این مورد خاص تنها کشش آن مورد بررسی قرار می گیرد. در نمودار تنش و کرنش تنسایل مقاومتی تسمه تخت در واقع بالاترین میزان تنش می باشد که بعد از مرحله الاستیک اتفاق می افتد و نقطه اکسترمم در این نمودار محسوب می شود. بدین ترتین میزان WLL تسمه حمل بار در اغلب موارد به منظور قرار گیری در ناحیه الاستیک پایین تر از تنسایل مقاومتی تسمه تخت می باشد.

تفاوت WLL تسمه حمل بار تخت با تنسایل مقاومتی