لوگوی آرشام بکسل

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
سیم بکسل
زنجیر
تیفور
اتصالات
طناب ابریشمی
شاهین حمل بار
تسمه حمل بار
تماس

مفهوم تنش برسی در تسمه حمل بار برزنتی

یکی از کمیت های مهم در مطالعه عملکرد تسمه برزنتی چه از نوع تخت باشد و چه از نوع گرد تنش برشی آن می باشد. تنش برشی تسمه حمل بار یک کمیت عملی نمی باشد و عملا از آنجایی که در ناحیه پلاستیک و حتی پس از عبور از نقطعه حداکثر تنسایل مقاومتی اتفاق می افتد عملا در بکار گیری تسمه حمل بار برزنتی نقشی نداشته و جزو اطلاعات آکادمیک و مطالعاتی محسوب می شود. تنش برشی تسمه برزنتی بر روی نمودار تنش و کرنش مفهوم پیدا می کند و معرف میزان تنشی است که که کرنش در کشش تسمه حمل بار به حداکثر ممکن رسیده و در این ناحیه با اعمال نیروی بیشتر در تسمه برزنتی گسیختگی اتفاق می افتد. میزان این تنش بالاترین میزان تنش در نمودار تنش و کرنش نمی باشد و از میزان تنش وارد بر تسمه حمل بار در نقطعه حداکثر تنسایل پایین تر می باشد با این وجود با توجه به کششیدگی لایه ای اجزای تشکیل دهنده تسمه بار برش و پارگی نهایی در این نقطعه اتفاق می افتد.

مفهوم تنش برسی در تسمه حمل بار برزنتی