لوگوی آرشام بکسل

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
سیم بکسل
زنجیر
تیفور
اتصالات
طناب ابریشمی
شاهین حمل بار
تسمه حمل بار
تماس

زمان تعویض و طول عمر تقریبی تسمه حمل بار

تسمه حمل بار مانند بسیاری دیگر از اتصالات صنعتی با یک تقریب طول عمر عرضه نمی شود و با توجه به استفاده از الیاف پارچه ای در تولید و نحوه بکارگیری می تواند طول عمر بسیار متفاوتی داشته باشد. اما تعویض به موقع تسمه حمل بار به هر شکلی که مورد استفاده قرار گیرد اهم از تسمه تخت، تسمه گرد و تسمه جغجغه به منظور افزایش ایمنی در لیفتینگ چه برای اجسام و جلوگیری از سقوط و آسیب آنها و چه از لحاظ امنیت جانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما زمان تعویض تسمه حمل بار می توان بر حسب فاکتور های کیفی زیر دسته بندی نمود.در واقع همین نقاط تمرکز تنش در تسمه حمل بار هستند که کارخانجات در طراحی ها و با روش های متفاوت سعی در بهبود کیفیت آنها و در نهایت افزایش طول عمر تسمه حمل بار می کنند.

زمان تعویض و طول عمر تقریبی تسمه حمل بار