لوگوی آرشام بکسل

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
سیم بکسل
زنجیر
تیفور
اتصالات
طناب ابریشمی
شاهین حمل بار
تسمه حمل بار
تماس

تفاوت کاربری تسمه بار گرد و تخت

هر دو نوع تسمه بار گرد و تخت در صنایع برای لیفتینگ مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که میزان استفاده از تسمه تخت بالاتر از تسمه گرد است اما در شرایطی استفاده از تسمه اسلینگ یا تسمه گرد سبب سهولت در لیفتینگ بار می شود. تسمه تخت هم بصورت یک سر درگیر با بار و هم بصورت U یعنی درگیری وسط تسمه بار به بار مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت استفاده از آن بصورت ساده یا آویز نوع کاربری آن اساسا با اسلینگ زنجیر یا اسلینگ سیم بکسل تفاوت چندانی نمی کند. در صورتیکه بار دارای بعد بالایی باشد از تسمه حل بار تخت بصورت U استفاده می شود. در این حالت برای تسمه تخت به دو قلاب در دو طرف جسم بعد دار استفاده می شود. در اتصال تسمه گرد در صورتیکه حتی بار دارای بعد هم باشد تنها با بکار گیری یک قلاب اسلینگ در بالای تسمه گرد و با بکار گیری بدنه داخلی حلقه تسمه گرد بصورت محصور به دور بار می توان برای لیفتینگ بار اقدام نمود.

تفاوت کاربری تسمه بار گرد و تخت